Alle video’s voor docenten.

Feedback

In deze video beschrijven we de drie vormen en de vier niveaus van feedback. Daarnaast bespreken we een workflow om effectieve feedback te kunnen geven.

BKE – 7 Evalueren

Deze video gaat over de laatste fase van de toetscyclus, en meteen de aanjager voor de nieuwe iteratie van deze cyclus: de evaluatie.

BKE – 6 Communiceren

Deze video gaat over fase zes van de toetscyclus: het communiceren en registreren van toetsresultaten.

BKE – 5 Beoordelen

Deze video gaat over het beoordelen van toetsen. Er is veel aandacht voor beoordelaarseffecten en voor de cijfermatige analyse.

BKE – 4 Afname

Deze video gaat over de procedure en gewenste protocollen bij de afname van toetsen.

BKE – Rubrics

Deze video gaat in op het construeren en gebruiken van rubrics bij het beoordelen van toetsen.

BKE – 3 Construeren

In deze video kijken we naar de derde fase van de toetscyclus: het construeren van toetstaken en de toets zelf. Voor meer informatie over het beoordelingsmodel, kijk vooral naar de video over rubrics.

BKE – 2 Toetsmatrijs

In deze video behandelen we hoe een toetsmatrijs eruit kan zien. Dit is de blauwdruk voor de toets, die we hierna gaan construeren.

BKE – 1 Basisontwerp

In deze video wordt de eerste fase van de toetscyclus behandeld: het basisontwerp. Door middel van de vijf vragen waarom, wat, wanneer, wie en hoe kom je tot een goed ontwerp voor jouw toets.

BKE – Toetscyclus

In deze video bekijken we de zeven fases van de toetscyclus. Sommige methoden hebben meer of minder stappen, de cycli komen uiteindelijk op hetzelfde neer: het verbeteren van de toetskwaliteit.

BKE – Toetsbeleid

Deze video gaat over het toetsbeleid van ArtEZ, en welke rol jij hier als docent in speelt.

BKE – WHW

Deze video gaat over de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Ook de rol van de Examencommissie en de Onderwijs en Examen Regeling worden besproken.

Studeerstrategieën

In deze video worden zes effectieve studeerstrategieën besproken. We bekijken: Spaced practice 0:20 Retrieval practice 02:36 Elaboration 04:21 Interleaving 06:41 Concrete voorbeelden 09:46 Dual coding…

Paul Kirschner full circle: Wetenschappelijk symposium over nut en betekenis van onderwijswetenschappen

Op 13 december 2019 ben ik aanwezig geweest bij het symposium, georganiseerd door de Open Universiteit rondom het emiraat van Paul A. Kirschner. Kirschner nam op deze dag afscheid als hoogleraar, al z…

LINQ 2019

Op 22 november 2019 ben ik te gast geweest op de Niekée school in Roermond. In het kader van de module ‘Trends’ die ik volg voor mijn studie Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit…

Leren

Dit is de eerste video van Dat zal’m leren over… leren! In de video gaan we in een vogelvlucht over de laatste stand van zaken van de wetenschap over hoe leren in z’n werk gaat. We b…