Paul Kirschner full circle: Wetenschappelijk symposium over nut en betekenis van onderwijswetenschappen

Op 13 december 2019 ben ik aanwezig geweest bij het symposium, georganiseerd door de Open Universiteit rondom het emiraat van Paul A. Kirschner. Kirschner nam op deze dag afscheid als hoogleraar, al zal hij van het publiek waarschijnlijk nooit afscheid nemen, gezien zijn activiteit op verschillende media. In het kader Lees meer…

Leren

Dit is de eerste video van Dat zal’m leren over… leren! In de video gaan we in een vogelvlucht over de laatste stand van zaken van de wetenschap over hoe leren in z’n werk gaat. We behandelen de drie vormen van geheugen, chucking en een aantal andere technieken.