• BKE – WHW

  Deze video gaat over de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Ook de rol van de Examencommissie en de Onderwijs en Examen Regeling worden besproken.

  Lees verder…

 • BKE – Toetsbeleid

  Deze video gaat over het toetsbeleid van ArtEZ, en welke rol jij hier als docent in speelt.

  Lees verder…

 • BKE – Toetscyclus

  In deze video bekijken we de zeven fases van de toetscyclus. Sommige methoden hebben meer of minder stappen, de cycli komen uiteindelijk op hetzelfde neer: het verbeteren van de toetskwaliteit.

  Lees verder…

 • BKE – 1 Basisontwerp

  In deze video wordt de eerste fase van de toetscyclus behandeld: het basisontwerp. Door middel van de vijf vragen waarom, wat, wanneer, wie en hoe kom je tot een goed ontwerp voor jouw toets.

  Lees verder…

 • BKE – 2 Toetsmatrijs

  In deze video behandelen we hoe een toetsmatrijs eruit kan zien. Dit is de blauwdruk voor de toets, die we hierna gaan construeren.

  Lees verder…

 • BKE – 3 Construeren

  In deze video kijken we naar de derde fase van de toetscyclus: het construeren van toetstaken en de toets zelf. Voor meer informatie over het beoordelingsmodel, kijk vooral naar de video over rubrics.

  Lees verder…

 • BKE – Rubrics

  Deze video gaat in op het construeren en gebruiken van rubrics bij het beoordelen van toetsen.

  Lees verder…

 • BKE – 4 Afname

  Deze video gaat over de procedure en gewenste protocollen bij de afname van toetsen.

  Lees verder…

 • BKE – 5 Beoordelen

  Deze video gaat over het beoordelen van toetsen. Er is veel aandacht voor beoordelaarseffecten en voor de cijfermatige analyse.

  Lees verder…

 • BKE – 6 Communiceren

  Deze video gaat over fase zes van de toetscyclus: het communiceren en registreren van toetsresultaten.

  Lees verder…

 • BKE – 7 Evalueren

  Deze video gaat over de laatste fase van de toetscyclus, en meteen de aanjager voor de nieuwe iteratie van deze cyclus: de evaluatie.

  Lees verder…

 • Feedback

  In deze video beschrijven we de drie vormen en de vier niveaus van feedback. Daarnaast bespreken we een workflow om effectieve feedback te kunnen geven.

  Lees verder…

 • Taxonomie Bloom

  In de pdf hieronder (overgenomen van https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/download-ontwerp-verrijk/) vind je een lijst werkwoorden die kunnen helpen bij het construeren en indelen van toetsvragen binnen de taxonomie van Bloom Download dit bestand als pdf.

  Lees verder…