Dit zijn de video’s behorende bij de BKE scholing.

BKE – WHW

Deze video gaat over de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Ook de rol van de Examencommissie en de Onderwijs en Examen Regeling worden besproken.

BKE – Toetsbeleid

Deze video gaat over het toetsbeleid van ArtEZ, en welke rol jij hier als docent in speelt.

BKE – Toetscyclus

In deze video bekijken we de zeven fases van de toetscyclus. Sommige methoden hebben meer of minder stappen, de cycli komen uiteindelijk op hetzelfde neer: het verbeteren van de toetskwaliteit.

BKE – 1 Basisontwerp

In deze video wordt de eerste fase van de toetscyclus behandeld: het basisontwerp. Door middel van de vijf vragen waarom, wat, wanneer, wie en hoe kom je tot een goed ontwerp voor jouw toets.

BKE – 2 Toetsmatrijs

In deze video behandelen we hoe een toetsmatrijs eruit kan zien. Dit is de blauwdruk voor de toets, die we hierna gaan construeren.

BKE – 3 Construeren

In deze video kijken we naar de derde fase van de toetscyclus: het construeren van toetstaken en de toets zelf. Voor meer informatie over het beoordelingsmodel, kijk vooral naar de video over rubrics.

BKE – Rubrics

Deze video gaat in op het construeren en gebruiken van rubrics bij het beoordelen van toetsen.

BKE – 4 Afname

Deze video gaat over de procedure en gewenste protocollen bij de afname van toetsen.

BKE – 5 Beoordelen

Deze video gaat over het beoordelen van toetsen. Er is veel aandacht voor beoordelaarseffecten en voor de cijfermatige analyse.

BKE – 6 Communiceren

Deze video gaat over fase zes van de toetscyclus: het communiceren en registreren van toetsresultaten.

BKE – 7 Evalueren

Deze video gaat over de laatste fase van de toetscyclus, en meteen de aanjager voor de nieuwe iteratie van deze cyclus: de evaluatie.

Feedback

In deze video beschrijven we de drie vormen en de vier niveaus van feedback. Daarnaast bespreken we een workflow om effectieve feedback te kunnen geven.

Taxonomie Bloom

In de pdf hieronder (overgenomen van https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/download-ontwerp-verrijk/) vind je een lijst werkwoorden die kunnen helpen bij het construeren en indelen van toetsvrag…